מספר יחידות חדשות – 4
פרויקט תמ"א 1/38 – חיזוק ועיבוי
סטטוס: מאוכלס