אז מה זה התחדשות עירונית?

התחדשות עירונית היא שם כללי לתהליך התערבות באזור עירוני ריק או מדורדר ברמה כלשהי מבחינה פיזית, חברתית או כלכלית.

במהלך התערבות האזור מתחדש והופך לרקמה עירונית פעילה. בעיקר
ההתחדשות העירונית נמצא הפינוי בינוי, תהליך הריסת מתחמים קיימים ובניית מתחמים חדשים


במקומם תוך ציפוף המרקם הקיים:
– תוספת דירות
– שיקום תשתיות בסביבת המתחם
– פיתוח נוף


בכדי ליישם את שיטת הפינוי בינוי, מתפנים הדיירים למתחם חלופי בתיאום מראש לתקופת הבנייה,
בתום הבנייה הדיירים חוזרים לדירה שקיבלו בהסכם במתחם החדש.


היבט אחר של התחדשות עירונית הוא שידרוג ושיקום מתחמים קיימים- שדרוג של מתחמי מגורים, מסחר
או תשתיות קיימות בתוך הרקמה העירונית.


ההיבט האחרון של ההתחדשות העירונית הוא עיבוי בינוי- הגדלת ניצול הקרקע במתחם מגורים קיים כולל
הרחבת המבנים לרוחב (הגדלת הדירות הקיימות) ולגובה (הוספת דירות חדשות).

אז למה סטטיקה?

אנחנו נמצאים בתחום כבר כ20 שנה ואצלנו בסטטיקה תקבלו את השירות הטוב ביותר עם הכלים
הטובים ביותר ואנשי המקצוע מצטיינים בתחום (אדריכלים, יועצים וכו').

אצלנו נותנים יחס אישי לכל דייר ודייר בכל פרוייקט בכדי להגיע לתוצאה הכי טובה, הן לדיירים והן ליזמים